Slik ville forholdet ditt vært hvis du fulgte Bibelen bokstavelig

tv2.no tirsdag 22. september kan man lese «Slik ville forholdet ditt vært – hvis du fulgte Bibelen bokstavelig.» Artikkelen er skrevet av Inger Treborg, og bærer preg av at forfatteren ikke kjenner verken Bibelen eller jødisk tradisjon særlig godt. Jeg kan gledelig konstantere at hun ikke bare tar grundig feil når det gjelder hva som faktisk står i Bibelen, men også når det gjelder hva resultatet blir for forholdet ditt når man følger Bibelens råd. Det siste skal vi se på til slutt, men først vil jeg gjerne belyse noen åpenbare feil i Treborgs artikkel.

«Mannen er kvinnens hode»

Treborg siterer Ef 5,22-23 og konkluderer med at mannen bestemmer over kvinnen. Hun overser galant vers 21 som snakker om en gjensidig underordning: «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!» Hun glemmer også vers 25 som sier «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den». Essensen i avsnittet er altså at mannen skal elske sin kone slik som Jesus elsket kirken. Kanskje det er på sin plass å nevne at Jesus faktisk ga livet sitt for kirken og for alle mennesker? Mannen skal altså ikke være konas sjef, men elske henne på en selvoppofrende måte, med livet som innsats! Er det noen kvinner der ute som synes det hadde vært ille å være gift med en mann som elsket slik?

Polygami

Videre påstås det at polygami er normen i Bibelen, og til og med at Jesus aksepterer det. I jødisk kultur har tvert imot monogami alltid vært normen, og det at Jesus skulle ha akseptert polygami er bare tull. I Matt 22,23-32 som brukes som eksempel står det faktisk ingenting om polygami i det hele tatt! Les selv folkens! Det trengs ingen forklaring her. Det finnes heller ingen andre steder i Det Nye Testamentet som er i nærheten av å antyde at polygami er greit.

I Det Gamle Testamentet finner vi riktignok mange eksempler på polygami. Det er derimot ikke mye som peker mot at Gud synes det var bra, men at han tydeligvis aksepterte det for en tid i en spesifikk kulturell sammenheng. Guds egentlige standard for ekteskapet kommer tydelig fram i 1 Mos 2,24: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» Her er det bare plass til to i et ekteskap, én mann og én kvinne. Det er dette synet Jesus bekrefter i Det Nye Testamentet: «Han svarte: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ (Matt 19,4-5)

Sexslaver

Det påstås at Bibelen gir instruksjoner for «hvordan man kan skaffe seg flere typer sexslaver». Det er i beste fall en veldig kreativ tolkning. Les 2 Mos 21,7-11 (ikke 3 Mos som det står i artikkelen) om du er interessert. I den kulturelle settingen, som er dramatisk forskjellig fra vår, kan dette sees som en ansettelse av en tjenestepike. Det er riktignok ikke helt utenkelig at det i verste fall kan tolkes som et slags konekjøp. Men da må man også se ekteskapet i den kulturelle sammenhengen dette skrives i, hvor det var vanlig med arrangerte ekteskap og medgift. Sex-handel derimot er aldri akseptert i Bibelen!

«Incest» og «Slave måtte få baby» 

Det virker som om Treborg tror at alle historier i Gamle Testamentet beskriver Guds vilje. Det at Lots døtre sjenket faren sin full og hadde sex med ham, er vel ingen indikasjon på at dette var greit (1 Mos 19,30-38). Begge ble gravide, men det står så absolutt ikke at de «ble belønnet av Gud med to babygutter». Det er ikke vanskelig å forstå ut fra resten av Bibelen at disse jentene handlet mot Guds vilje.

Når det gjelder Abraham og Sara skal jeg ikke begi meg inn på diskusjonen om det var incest at de var både ektefeller og muligens halv-søsken, men jeg må kommentere «slave måtte få baby»-påstanden (1 Mos 16,1-4). Det er igjen helt riktig at dette skjedde, men det er tullete å tenke at dette var Guds vilje og at dette skulle sette en standard for oss som leser Bibelen. Tvert i mot var dette en handling i ulydighet mot Gud. Han hadde nemlig lovet Abraham en sønn med Sara, og det var på grunn av vantro at Sara overtalte Abraham til å ligge med Hagar.

Voldtekt

Her er det 5 Mos 22,23-24 samt 5 Mos 22,28-29 som siteres. Det påstås at disse versene handler om voldtekt, men det er ikke tilfelle. Verset om voldtekt er vers 25, og her er det tydelig at det er mannen som skal straffes og ikke kvinnen. En voldtatt kvinne kunne ikke «bli solgt» til voldtektsmannen som Treborg påstår, men en mann som hadde sex med en jente måtte gifte seg med henne og betale en normal medgift som var skikken i kulturen (vers 28-29). Det første avsnittet (vers 23-24) handler om en forlovet jente som har sex med en annen mann, altså utroskap. Det at kvinnen «ikke ropte om hjelp» indikerer at det var snakk om et frivillig sidesprang.

Slik ville forholdet ditt vært …

La meg så få avslutte med hvordan forholdet ditt faktisk ville bli om du og din kjære leste Bibelen og levde etter det som står der:

– Dere ville elske inderlig og satt den andre høyere enn dere selv: 1 Pet 4,8 og Rom 12,10

– Dere ville elske hverandre selvoppofrende: 1 Joh 3,16 og Ef,25

– Dere ville bære byrdene for hverandre: Gal 6,2

– Kjærligheten ville vare livet ut: 1 Kor 13,8 og Matt 19,6

– Mannen din hadde bare hatt øyne for deg: Matt 5,28

– Det hadde vært mye sex: Ordsp 5,18-19 og 1 Kor 3-5

– Utroskap ville være utenkelig: 2 Mos 20,14, Ordsp 5,3-8 og Hebr 3,14

Høres bra ut? Jeg tror jeg går og leser litt i Bibelen …;)